โซเดียมไฮยาลูโรเนตเครื่องสำอางเกรด

  • Sodium Hyaluronate Cosmetics Grade

    โซเดียมไฮยาลูโรเนตเครื่องสำอางเกรด

    โซเดียมไฮยาลูโรเนตเป็นมิตรกับน้ำและมีฟังก์ชันของปัจจัยความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดและป้องกันโรคต่างๆ เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง โดยป้องกันการซึมผ่านของสารภายนอก เช่น แบคทีเรียดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็น “ปัจจัยให้ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติ” ในอุดมคติ และใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องสำอางที่เหมาะกับสภาพผิว ภูมิอากาศ และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน